Aktuellt

IDEL LOVORD FÖR PERCYUTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Arthur Percy – den öländske Matisseeleven” i Kamerala villan i Mörbylånga blev en stor framgång. Uppskattande recensioner, helsidor i Barometern, Ölandsbladet och Kalmar läns Tidning och stor publiktillströmning. Hängningen fick särskilt beröm, precis som tidigare var den utförd av Sven-Bertil Svensson och Bengt Winbladh. Sammanlagt räknades 736 besökare in på de fem utställningsdagarna. Flest på vernissagedagen (4/6) och på avslutningen (12/6). Säkert bidrog styrelsemedlemmen och konstvetaren Fred Johansons föredrag till detta. Under vardagarna hölls särskilda visningar för elever på Capellagården, en skolklass från Skansenskolan samt för äldreboendet Lindero.

NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Ett trettiotal medlemmar deltog i årsmötet den 12 juni i Kamerala villan i Mörbylånga och kunde konstatera att sällskapet är aktivt, väl fungerande samt att ekonomin är god. Medlemsavgiften fastställdes också fortsättningsvis till hundra kronor. Maria Södergren och Ulla Söderbäck valdes till nya styrelsemedlemmar och ersätter Göran Lundquist och Maj-Lis Ruzsits som båda avböjt omval. Monika Löfvin Rosén kvarstår som ordförande, Sören Björklund som vice ordförande, Anders Marell som kassör och Britta Lööv som sekreterare. Övriga medlemmar i styrelsen är Solveig Hermansson, Sven-Bertil Svensson, Bengt Winbladh och Fred Johanson.

Sällskapets årsskrift för 2021 ...

... är nu tryckt och levererad.
Innehåller en bildredovisning av
Ekströmutställningen i Kamerala villan i Mörbylånga hösten 2021. Dessutom en nyskriven essä om vännerna Per Ekström och biologen Einar Lönnberg och deras gemensamma hemlighet.

Årsskriften kostar 100 kronor och kan beställas hos sällskapets ordförande Monika Löfvin Rosen (070-924 99 61) och hos vice ordförande
Sören Björklund
(070-777 00 65)
Så långt som möjligt försöker vi undvika portokostnader.

Det går också bra att beställa via e-post:
monika.lofvin@gmail.com
soren.bjorklund@gotamedia.se