Aktuellt

Sällskapets årsskrift för 2021 ...

... är nu tryckt och levererad.
Innehåller en bildredovisning av
Ekströmutställningen i Kamerala villan i Mörbylånga hösten 2021. Dessutom en nyskriven essä om vännerna Per Ekström och biologen Einar Lönnberg och deras gemensamma hemlighet.

Årsskriften kostar 100 kronor och kan beställas hos sällskapets ordförande Monika Löfvin Rosen (070-924 99 61) och hos vice ordförande
Sören Björklund
(070-777 00 65)
Så långt som möjligt försöker vi undvika portokostnader.

Det går också bra att beställa via e-post:
monika.lofvin@gmail.com
soren.bjorklund@gotamedia.se