Om Per Ekström

Per Ekström – en stor personlighet

Konstnären, landskapsmålaren och kulturpersonligheten Per Ekström föddes 1844 i Segerstad på sydöstra Öland, där han också tillbringade sin uppväxt. Trots att han huvudsakligen skulle komma att tillbringa sina mannaår utanför Öland, skulle lockelsen till hemön dra honom tillbaka när han närmade sig vad som idag är normal pensionsålder. Efter den slutgiltiga återkomsten till Öland år 1909 bodde han först i Borgholm och sedan i Mörbylånga. Sin målarateljé hade han i sin barndoms by, på norra malmen i Segerstad, i en fastighet som ännu finns kvar i släktens ägo.

De första av de många år, under vilka Per Ekström var frånvarande från Öland, tillbringade han i Stockholm, där han från 1865-1872 studerade vid Konstakademin. När han 1876 för första gången lämnade Sverige för Frankrike hade han varit aktiv i storstadens radikalare konstnärskotterier och figurerar i Strindbergs ”Röda rummet” som konstnären Sellén. Strindberg skriver, säkert med verklighetsbakgrund:
– Ett landskap från Ölands kust är endast färg. Luft och hed; inte ett träd, inga föremål, utom väderqvarnarna, som afbryta den räta linien horisonten. Och den unge artisten började måla … Kritiken, som då fanns, gnisslade tänderna, kamraterna hånade och lärarna gjorde allt för att återföra den affallne, men han gick ifrån akademien…

Det var från Frankrike, ”från gamle Corot”, som nästa generations impressionister ringaktande skulle säga, som idéerna om det nya naturalistiska friluftsmåleriet kom. Och det var till Frankrike de unga svenska målarna drogs. I Frankrike levde och verkade Ekström sedan till 1890, delvis i och omkring Paris med omnejd, delvis i Carolles, Normandie. Han var fysiskt och konstnärligt så långt bort och borta från den svenska konstparnassen att han kom att bli nästan bortglömd; för svenskarna blev han ”fransman”. Efter hemkomsten bodde han under ett antal år i Göteborg, flitigt pendlande till Öland. I västkustmetropolen han kom att bli ett aktat namn i kulturkretsar och intog snabbt en plats som gouterad konstnär.

Manne Hofrén skriver i sin stor Ekströmbiografi från 1947 mycket uppskattande om Per Ekström som person: ”Hans starka och originella personlighet torde här och var ha lyst igenom i denna framställning. Han tillhörde sannerligen inte de sjuka geniernas skara – ända från den dag 1865 då han uppenbarade sig i Stockholm och till slutet sprudlade han av liv, fysiskt och själsligt, och ändå hade just han upplevt pressande och hårda öden mer än de flesta.”

Att Per Ekström dessutom förmådde att hålla en mycket hög nivå på sitt målande även vid hög ålder, omkring de nittio, talar även det för att han var en konstnärspersonlighet långt utöver det vanliga. Enligt en uppskattning av Manne Hofrén torde Ekström under sin livstid ha målat ett par tusen tavlor.

Per Ekström finns givetvis företrädd med många verk i Sveriges större konstmuseer. Ett Per Ekströmmuseum med bland annat ett antal tavlor av konstnären finns i Orrefors och kan besökas i grupper efter förbokning. En ”Per Ekströms väg” finns i Bromma och i Partille.

Per Ekström – personliga data

1844          Föddes den 23 februari på Övra Segerstad Malm
1861          Börjar som målarlärling i Kalmar
1865          Elev vid Kungliga Konstakademiens principskola
1866          Studier vid Akademiens modell- och antikskola
1867          Sommaren i Sickla. Fortsätter vid Akademiens anatomi- och landskapsskola
1870          Dalarna – målarturné
1872          Studierna avslutas. Målar tillsammans med August Strindberg. Studieresa till Norge
1873-74    Bodde och målade i Sickla
1875          Kunglig medalj vid Konstakademien – landskapsmåleri
1876          Till Paris, sommaren o hösten i Marly-le-Roi. 
                   Representerad på Världsutställning i Philadelphia
1877          Paris. Sommaren i Bois de Boulogne
1878          Kungliga Akademiens stipendium. Debuterar på Parissalongen. Våren i Boulognerskogen, sommaren i Barbizon – Fontainebleauskogen
1879          Paris. Representerad på Salongen. Delar av sommaren verksam i Barbizon
1880          Paris. Representerad på Salongen. Målar delar av sommaren i Saint Germain-en-Laye
1882          Till Carolles
1885          Representerad på utställningen ”Från Seinens strand” både i Stockholm och Göteborg
1886          Blir medlem av Konstnärsförbundet. Deltar i dess första utställning i Stockholm
1887          Lämnar Carolles. Bosätter sig i Batignolles, Paris
1889          Första klassens guldmedalj i Paris. Återvänder till Sverige, Öland och Segerstad 
1890          Öland, Östergötland, Oskarshamn. Pontus Fürstenberg köper sin första målning av Per Ekström.
1891          Ateljé på Birger Jarls passage i Stockholm. Flyttar till Göteborg 
1892-93    Somrarna i Borgholm
1894-95    Djursholm. Guldmedalj i München
1898          Sommaren i Jämtland
1900          Separat utställning Valand, Göteborg. Guldmedalj Paris
1904          Gifter sig med Hanna Karlsson
1905          Bosätter sig i Partille. Utställningar i Stockholm och på Valand 
1907          Till Paris, bodde hos Allan Österlind i Saint Germain
1909          Flyttar till Borgholm
1910          Stor utställning i Stockholm. Utställning Valand    
1911          Borgholm och Stockholm
1912-13    Kortare resa till Paris. Period i Stockholm
1914         Ställer ut i Stockholm
1915         Stockholm och Västkusten
1919         Flyttar till Mörbylånga. Somrar i Segerstad. Utställning i Stockholm
1921         Utställning i Stockholm
1925         Vandringsutställning – Svensk Konst, Nationalmuseum
1926         Utställning Femte Svenska Kulturmässan i Kalmar
1935         Avlider den 21 januari i Mörbylånga, 91 år gammal.

Litteratur

Inget innehåll just nu…