Föreningen

Per Ekströmsällskapet bildades under sommaren 2016 och antog sina stadgar den 12 augusti vid ett första årsmöte i sockenstugan i Segerstad. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildats ”för att samla och sprida kunskap om konstnären Per Ekströms (1844-1935) liv och verk”.

Sällskapet har idag sitt verksamhetscentrum på Öland och i Kalmar, men vänder sig till konstintresserade i hela Sverige, som vill bevara minnet av en av Sveriges tidigaste och samtidigt största landskapsmålare.
Årsmöten kommer normalt att hållas i juli månad.

Ett medlemskap kostar 100 kronor per person och kan sättas in på bankgiro 5141-9935. Ange på talongen eller i ett Email till kassören (se nedan) namn, adress och gärna Emailadress.

Styrelsen består idag av:

Monika Löfvin Rosèn, ordförande (Telefon 070-924 99 61)
Sören Björklund, vice ordförande (Telefon 070-777 00 65)
Britta Lööv, sekreterare (Email: Maila | Telefon 070 693 17 43)
Anders Marell, kassör (Email: Maila | Telefon 070 55 33 594)
Sven-Bertil Svensson (Email: Maila | Telefon 0485 404 57
Fred Johanson
Bengt Winbladh

Postadress till sällskapet: Per Ekströmsällskapet, c/o Britta Lööv, S. Emmetorpsgatan 19, 387 91 Borgholm