Föreningen

FÖRENINGEN OCH STYRELSEN

Per Ekströmsällskapet bildades under sommaren 2016 och antog sina stadgar den 12 augusti vid ett första årsmöte i sockenstugan i Segerstad. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildats ”för att samla och sprida kunskap om konstnären Per Ekströms (1844-1935) liv och verk”.

Sällskapet har idag sitt verksamhetscentrum på Öland och i Kalmar, men vänder sig till konstintresserade i hela Sverige, som vill bevara minnet av en av Sveriges tidigaste och samtidigt största landskapsmålare.

Årsmöten kommer normalt att hållas i juli månad.

Ett medlemskap kostar 110 kronor per person och kan sättas in på bankgiro 5141-9935 eller swish: 123 556 07 27. Ange på talongen eller i ett e-mail till kassören (se nedan) namn, adress, samt e-mailadress om du/ni vill få sällskapets nyhets-/medlemsbrev.:

Styrelsen består av:
Monika Löfvin Rosèn, ordf. (070-924 99 61,
e-mail: monika.lofvin@gmail.com)
Sören Björklund, v. ordf. (070-777 00 65,
e-mail: soren.bjorklund@gotamedia.se)
Britta Lööv, sekreterare. (070 693 17 43)
Jimmy Odenäng, kassör. (e-mail: jimmyo@sverige.nu)
samt ledamöterna
Solveig Hermansson
Sven-Bertil Svensson 
Ulla Söderbäck
Fred Johanson
Maria Södergren
Bengt Winbladh

Postadress till sällskapet: Per Ekströmsällskapet, c/o Britta Lööv, S. Emmetorpsgatan 19, 387 91 Borgholm