Bli Medlem

Hur du blir medlem

Ett medlemskap i Per Ekströmsällskapet kostar enligt årsmötets beslut 100 kr per år och sätts in på bankgiro 5141-9935 eller swish: 123 556 07 27.
Ange på talongen eller i ett e-mail till kassören (jimmy@sverige.nu) namn och adress. Ange alltid e-mailadress om du/ni vill ha våra nyhets-/medlemsbrev.

Från och med nästa år kostar medlemskapet 120 kr.