Bli Medlem

Hur du blir medlem

Ett medlemskap i Per Ekströmsällskapet kostar enligt årsmötets beslut 100 kr per år
och sätts in på bankgiro 5141-9935.
Ange på talongen eller i ett Email till kassören (marell.anders@gmail.com) namn, adress och gärna emailadress.